Na zdjęciu grupa karateków w trakcie wykonywania ćwiczeń podczas egzaminu na kolejne stopnie Kyu
Na zdjęciu Tygrys Bengalski jako logo Szkoły Karate Shotokan Kaizen

Egzamin na stopnie Kyu

We wtorek 6. czerwca o godzinie 14:35 rozpocznie się egzamin na stopnie uczniowskie Kyu. Do egzaminu podejdą dzieci trenujące w młodszej i starszej grupie. Po raz pierwszy w Szkole Kazien odbędzie się egzamin na „Pomarańczowy Pas” czyli 7 Kyu. Trzymam kciuki za karateków!

Osoby, które tego dnia nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach, podejdą do egzaminu w terminie, który zostanie ustalony z instruktorem i podany do wiadomości drogą elektroniczną rodzicom.

Wsparcie rodziców

Zapraszamy rodziców do kibicowania swoim pociechom, a także do podziwiania ich ciężkiej, wielomiesięcznej pracy.

Mistrz ceremonii

Egzamin poprowadzi Piotr Kowalski posiadacz 4 stopnia mistrzowskiego w Karate Shotokan. Wszystkie stopnie uczniowskie po egzaminie zostaną zarejestrowane w Międzynarodowej Federacji Karate Shotokan SKIF w Japonii.

Opłata za egzamin

Odpłatność wynosi 30 PLN i będzie przyjmowana przed egzaminem. Uiszczenie opłaty jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Podmiot autorski © Kaizen.edu.pl 2014.