Fabryka Studio
Na zdjęciu Tygrys Bengalski jako logo Szkoły Karate Shotokan Kaizen

Harmonogram zajęć - Ferie 2017

  • 08:00 - Trening Karate
  • 10:00 - Posiłek regeneracyjny
  • 10:45 - Zajęcia w świetlicy
  • 13:30 - Kino Świetlicowe

Zajęcia w świetlicy

W tym roku podczas ferii oprócz dbania o kondycję fizyczną będziemy rozwijać także wyobraźnie. Wszystkie dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych poprowadzonych przez profesjonalnych animatorów.

Fabryka Studio

Zajęcia rysunku poprowadzi wykładowca z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Dzieci podczas zajęć nabędą umiejętności rozpoznawania i odtwarzania w formie rysunkowej kształtów i proporcji przedmiotów oraz ich wzajemnych relacji. Więcej informacji o zajęciach rysunku z Fabryka Studio

Gry planszowe

Marcin Piątyszek - pasjonat gier planszowych, nauczyciel, producent muzyczny. Współtworzy Lokal - świetlicę osiedlową na Winogradach, czyli miejsce wszelkich kreatywnych aktywności dla okolicznych mieszkańców w różnym wieku.

Pierwsza pomoc

Marta Nowicka - od 7 lat uczę pierwszej pomocy, prowadzę zajęcia dla grup szkolnych i przedszkolnych z zakresu profilaktyki zdrowia. Zajmowałam się organizacja imprez masowych o charakterze charytatywnym oraz sprawowałam piecze nad kwestami PCK. Na zajęciach stawiam przede wszystkim na praktykę. Uczę rzeczy, które mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa w życiu codziennym. Dzieci zapoznają się z podstawowym materialem to jest: wezwanie pogotowania, omdlenia, oparzenia, RKO, krwotoki, rany. Zajęcia maja charakter ćwiczeniowy, prowadzone w taki sposób aby każde dziecko miało szanse brać w nich czynny udział myśle, że nikt nie będzie się nudził.

Podmiot autorski © Kaizen.edu.pl 2014.